Walcz z mobbingiem się opłaca

Drukuj

Walcz z mobbingiem się opłaca

49041792_49481d1836_bKażdy pracodawca powinien dbać o to, by w jego firmie żaden pracownik nie był poddawany mobbingowi. Jeśli bowiem dojdzie do takiej sytuacji, to część odpowiedzialności spada właśnie na pracodawcę, nawet jeśli to nie on mobbingował jednego ze swoich pracowników. Pracodawca może się obronić przed taką odpowiedzialnością wprowadzając do swojej firmy odpowiednio przygotowaną procedurę antymobbingową. Według orzeczenia Sądu Najwyższego, ten pracodawca, który poczynił takie starania w swojej firmie, może być zwolniony z odpowiedzialności za nękanie osób w miejscu ich pracy. W przeciwnym razie firma może zostać wyrokiem sądu zmuszona do zapłaty odszkodowania albo zadośćuczynienia z tytułu mobbingu poszkodowanemu pracownikowi.

Co dokładnie kryje się pod pojęciem „procedur antymobbingowych”? Pracodawca powinien zawrzeć odpowiednie regulacje zwalczające nękanie w regulaminie pracy, do tego powinno się organizować na przykład szkolenia dla personelu, podczas których wyjaśniane jest zjawisko mobbingu oraz zachowania, które nie mogą być tolerowane w miejscu pracy. Gdy firma wykaże, że podjęła realne starania przeciwdziałające mobbingowi, to nie można odpowiedzialnością za nękanie obarczyć pracodawcy. Oznaczać to będzie, że albo mobberzy złamali postanowienia regulaminu, albo osoby mobbingowane nie skorzystały z dostępnych procedur. W takiej sytuacji nękany pracownik może wykazać, że opracowane procedury nie spełniają swojej funkcji, gdy jednak pracodawca wykaże, iż jego działania antymobbingowe zostały podjęte z należytą starannością, to firma będzie wolna od odpowiedzialności.

Wyrok Sądu Najwyższego pokazuje więc, że w sprawach o nękanie pracownika bardzo ważnym elementem będzie ustalenie, czy pracodawca zrobił wszystko by przeciwdziałać w swojej firmie mobbingowi oraz czy wprowadzone procedury były skuteczne. Sąd nie określił jednak dokładnych wskazówek, jak owe działania antymobbingowe miałyby wyglądać. W kolejnych sprawach tego typu ważne więc będzie, jakiego rodzaju praca była wykonywana przez nękanego pracownika, czy firma przeprowadzała odpowiednie szkolenia oraz czy sposób funkcjonowania firmy umożliwiał wykrycie tego zjawiska i zakończenie go bez konieczności oddawania sprawy do sądu.

Share

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii, w celach reklamowych i statystycznych. Pliki cookies są zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookies. Zamknij