Wynagrodzenie urzędników

Drukuj

Wynagrodzenie urzędników

5030300647_d7dc07468bPraca urzędników służby cywilnej opłacana jest według sztywnych stawek i nawet wszelkie dodatki do pensji pracowniczej przyznawane są bez uwzględniania jakości pracy czy dotrzymywania terminów przy realizacji projektów. Cała administracja rządowa w Polsce złożona jest z pracowników i urzędników mianowanych. Ta druga grupa stanowi tylko 6 procent korpusu służby cywilnej i są to najczęściej wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Wynagrodzenie urzędników mianowanych ustala dyrektor generalny.

Wynagrodzenie każdego pracownika służby cywilnej składa się z pensji zasadniczej, dodatku za wieloletnią pracę, a urzędnicy mianowani otrzymują jeszcze dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego. Jeśli przełożony urzędnika złoży odpowiedni wniosek, to urzędnik może jeszcze utrzymać za swoją pracę dodatek zadaniowy. Urzędnikom wypłacane są również nagrody okolicznościowe za długi staż pracy w urzędzie albo nagrody rozdzielane z trzyprocentowego funduszu nagród. Praca urzędników korpusu służby cywilnej jest wynagradzana na podstawie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2009 roku – przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń stosuje się system mnożnikowy, przeliczany z kwotą bazową określaną co roku w ustawie budżetowej. Właśnie ten mnożnik będzie decydował o tym, jakie wynagrodzenie zostanie wypłacone dla osób zatrudnionych na konkretnych stanowiskach.

Oprócz comiesięcznej pensji, urzędnicy mianowani i pracownicy służby cywilnej nabywają z czasem prawo do dodatku za wieloletnią pracę. aby otrzymać taki dodatek trzeba przepracować pięć lat w administracji, a wysokość dodatku będzie się równać 5 procentom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wysokość dodatku rośnie, aż w końcu osiąga 20 procent wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek za lata pracy wypłacany jest od razu z pensją. Praca urzędnicza jest także nagradzana dodatkami jubileuszowymi. Do nagrody jubileuszowej ma prawo każdy urzędnik, bez względu na to, jak wyglądała jego praca i jakie oceny otrzymywał za wykonywanie swoich obowiązków służbowych. Pierwsza nagroda jubileuszowa wypłacana jest po 20 latach służby, a jej wartość to 75 procent wynagrodzenia miesięcznego. Potem nagrody jubileuszowe są wypłacane regularnie co pięć lat. Kolejne wynagrodzenie przysługujące wszystkim urzędnikom, to trzynastka. Jej wysokość to 8,5 procent sumy wynagrodzenia otrzymanego przez cały miniony rok kalendarzowy.

Share

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii, w celach reklamowych i statystycznych. Pliki cookies są zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookies

. Zamknij

 Nike NFL Jerseys China
Nike NFL Jerseys China