Kiedy przysługuje urlop szkoleniowy

Drukuj

Kiedy przysługuje urlop szkoleniowy

2922651812_006ebb314f_bPracownik ma prawo do urlopu w związku z kontynuacją swojej edukacji, a w niektórych przypadkach pracodawca pokrywa także koszty doszkalania się takiego pracownika. Ale żeby skorzystać z tych przywilejów, pracownik musi spełnić określone warunki.

Pod względem prawnym kwestię podnoszenia kwalifikacji zawodowych regulują przepisy kodeksu pracy (art. 1031-1036). Pracownik, który odbywa studia doktoranckie, ma prawo do płatnego urlopu, co precyzuje art. 23 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.). W myśl tych przepisów, pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu na podstawie wniosku doktoranta. Urlop przysługuje na czas obrony rozprawy doktorskiej – łącznie jest to 28 dni. Wynagrodzenie za ten urlop musi być takie same jak w przypadku zwykłego urlopu wypoczynkowego. Co jednak pracodawca ma zrobić w sytuacji, gdy jego pracownik rozpoczął studia doktoranckie bez zgody pracodawcy? Według części specjalistów, nie ma znaczenia, czy podjęte studia doktoranckie rozpoczęto za zgodą pracodawcy czy nie. Doktorant zawsze ma prawo do urlopu od pracy zawodowej na czas obrony, ponieważ kwestię studiów doktoranckich reguluje przepis szczególny wyłączający stosowany właśnie wobec doktorantów. Zatem praca doktorska zawsze uprawnia pracownika do płatnego urlopu.

Ale według innych interpretacji, takie podejście traktowane jest jako nieuprawnione. Artykuł 23 ustawy o stopniach naukowych rzeczywiście jest przepisem szczególnym w stosunku do kodeksu pracy, jednak nie precyzuje wszystkich okoliczności towarzyszących udzielaniu urlopu. Nie ma w art. 23 zapisu o na przykład trybie, w jakim pracownik podejmuje studia doktoranckie. A jeśli takich zapisów brakuje w ustawie, to sporną kwestię powinny rozwiązać przepisy kodeksu pracy. A te mówią, że z uwagi na art. 5 kodeksu pracy (gdy stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne) przepisy kodeksu powinno się stosować w zakresie nieuregulowanym takimi przepisami.

Share

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii, w celach reklamowych i statystycznych. Pliki cookies są zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookies

. Zamknij

 Nike NFL Jerseys China
Nike NFL Jerseys China